Fritagelse fra prøveafholdelse

Fritagelse fra prøveafholdelse