Aftaler og vilkår for et engagement på Onsild Idrætsefterskole.

For at få det bedst mulige samarbejde omkring efterskoleopholdet har vi sammenfattet en stribe vilkår og fælles aftaler. Disse er med til at afstemme forventninger, både vores og jeres til opholdet. Med jeres underskrift tilkendegiver I, at I er enige og vil efterleve dem efter bedste evne.

Se dokumentet her!