Økonomi


Betaling skoleåret 2017/18

Pris pr. uge kr. 2.300 i 42 uger = kr. 96.600,00 inkl. materialer, rejser m.v. 

Fra kr. 96.600,00 fratrækkes den statslige elevstøtte.

Ved indmeldelse betales et gebyr på 1500 kr., som dækker adm.gebyr, skoledragt, gymnastiktøj samt t-shirt og shorts, som eleven modtager i begyndelsen af skoleåret. Gebyret refunderes ikke.

Senest 15. marts inden skoleårets start indbetales á conto 3.000 kr. i skolepenge. Dette beløb modregnes i den endelige egenbetaling.

Resten af elevbetalingen betales over 11 månedlige rater fra juli til maj.

Hvis en elev ønsker at afbryde opholdet, skal dette meddeles skolens kontor skriftligt. Der er et varsel på 4 uger. Hvis elever ikke ønsker at opholde sig på skolen i varslingsperioden, bortfalder elevstøtten fra stat og kommune, og det påhviler derfor elevens forældre at betale fuld pris i disse uger.

Det er muligt at ansøge om individuel elevstøtte, ring til skolen på 98544433 for at høre nærmere.

Søskenderabat

Har I to eller flere børn, der skal gå på skolen samtidigt, tilbydes I en rabat på kr. 10.000 til skolepengebetaling.

Beregn din pris her

 Har du spørgsmål til din pris, så ring på 98544433.