Optagelsesprocedure

Man kan reservere en plads på følgende måde .

Ved at henvende sig til skolen pr. telefon 98544433 

Benytte sig af kontakt formularen her på hjemmesiden  klik her 

Sende en mail på kontor@onsild.dk

 Hvis der ingen ledige pladser er, kan man blive skrevet op på venteliste.

Eleven og dennes forældre skal aflægge et besøg på skolen, inden indmeldelse kan finde sted.


Besøget varer ca. 2 timer og indeholder rundvisning og orientering om skolen.

Der udleveres en indmeldelsesblanket, som skal returneres til skolen i løbet af 14 dage.

Indmeldelsen bekræftes skriftligt af skolen, og ved samme lejlighed sendes opkrævning på 1.500 kr, hvilket er et indmeldelsesgebyr, som dækker administrationsudgifter, en skoledragt, gymnastiktøj samt t-shirt og shorts.

Ugeprisen for skoleåret 17/18 er på 2300 kr.

Man er altid velkommen til at henvende sig til skolen og forhøre om ledige pladser

Vi gør opmærksom på, at skolen kun optager elever, der er ikke-rygere.