Onsild Idrætsefterskoles formål

Onsild Idrætsefterskole ønsker, at eleverne oplever en stor personlig udvikling både social og faglig. Dette med udgangspunkt i en atmosfære af åbenhed og tillid.

Onsild Idrætsefterskole ønsker, at eleverne i mødet med forskellighed opnår tolerance og forståelse for andre for derigennem at udvikle deres relationskompetencer.

Det er skolens målsætning, at der på hvert elevhold optages 6-8 selvhjulpne elever med fysiske handicaps samt et vist antal inklusionselever som i videst muligt omfang følger den almindelige undervisning, og som integreres i samværet med de øvrige elever..

Onsild Idrætsefterskole har et dannelsesideal, som tager udgangspunkt i:

   -   demokratisk dannelse

   -   respekt for hinanden

   -   ansvar for egen udvikling

   -   en bevidst selvindsigt

   -   at se sin egen adfærd og handlinger som grundlag for hvordan andre ser på en

 

Onsild Idrætsefterskole har et uddannelsesideal, som tager udgangspunkt i:

   -   nærværende og målrettet undervisning

   -   en målrettet og dialogbaseret uddannelsesvejledning

   -   differentieret undervisning

 

Onsild Idrætsefterskole ønsker at skabe en hverdag, hvor eleverne møder: 

   -  krav om at tage medansvar for fællesskabet

   -   nærværende undervisning 

   -   brede idrætstilbud og motivation til fortsat uddannelse og engagement i den folkelige

       idræt

   -   sang, fortælling og musiske fag

   -   sund kost 

 

 

Med henblik på at bibringe eleverne forståelse for deres medansvar for skolens virke inddrages de aktivt i skolens praktiske hverdag. 

 

 

Revideret maj 2017

 

 

 

Nøgleord for Onsild Idrætsefterskole:

 

             Oplevelser Engagement

        Fællesskab Initiativ Udvikling

              Tolerance Ansvarlighed