Onsild Idrætsefterskoles formål

 

Skolens formål er, at hele skolelivet tager udgangspunkt i en atmosfære af åbenhed og tillid, hvor skolens elevere udvikler forståelse for andres og for eget liv.

Gennem en kombination af undervisning i almene skolefag, idræt samt musiske fag ønsker vi at dygtiggøre eleverne og give dem mulighed for at fordybe sig i opgaverne. Endvidere ønsker vi at motivere eleverne til fortsat uddannelse og engagement i den folkelige idræt.

Med henblik på at bibringe eleverne forståelse for deres medansvar for skolens virke inddrages de aktivt i skolens praktiske hverdag.

Det er skolens målsætning, at der på hvert elevhold optages 6-8 elever med fysiske handicap, som i videst muligt omfang følger den almindelige undervisning, og som integreres i samværet med de øvrige elever.

 

Nøgleord for Onsild Idrætsefterskole :

 

     

Oplevelser

Engagement

Fællesskab

Initiativ

Udvikling

      

Tolerance

Ansvarlighed