Selvvalgt opgave i 10. klasse

Udgangspunktet for arbejdet er dels elevens faglige og personlige forudsætninger, dels bekendtgørelsens bestemmelser om den obligatoriske selvvalgte opgave. Alle elever i 10. klasse udfører opgaven

Skolens lærere vejleder eleven lige fra emnevalg til fremstilling af produkt og eventuel fremlæggelse, med henblik på en kvalificering af arbejdet. Skolevejlederen samt evt. andre personer uden for skolen kan inddrages i vejledningen.

Formålet med den obligatoriske selvvalgte opgave er, at den skal give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et selvvalgt emne, som har sammenhæng med den enkelte elevs uddannelsesplan. Eleven vælger selv opgavens emne og indhold, der skal have relation til uddannelsesplanen. Emne og indhold kan være af faglig eller tværfaglig art.