IT på Onsild Idrætsefterskole

Trådløst netværk.
Der er trådløst netværk på skolen. Du kan således komme på nettet overalt på skolen - også fra elevværelserne.

Egen computer.
Du skal helst medbringe din egen bærbare PC, da IT er en integreret del af undervisningen. Der er ikke plads til stationære computere på elevværelserne

Intranet
Kommunikationen mellem lærere og elever foregår også på vores intranet, hvor der udveksles meddelelser, lektier og dokumenter der skal bruges i undervisningen. Intranettet bruges også til evalueringer, spørgeskemaundersøgelser og aflevering af opgaver.

EDB-arbejdspladser.
På skolen er der et antal computere, som eleverne kan bruge til lektielæsning, udprintning og i fritiden.

Interaktive tavler.
Vi har interaktive tavler i alle klasseværelser, hvilket også er en stor fordel for vore svagtseende elever, da de kan få tavlebilledet præsenteret direkte på deres egen computerskærm.

IT-valgfag
Der er forskellige IT-valgfag, hvor man f.eks. arbejder med: hjemmesider, filmredigering, spil-programering og Office-pakken.